Onze visie, missie en doelen | Eureka Foundation

 • Onze doelgroep?
  • Kinderen, jongeren en volwassenen met dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ADD, ADHD, ASS, autisme, SLI, ... kortom al wie door leerstoornissen en aanverwante problemen in het onderwijs of werk dreigt vast te lopen.
 • Onze doelen?
  • Sensibilisering in het onderwijs.
   • Preventie : Wat kan je als school of leerkracht doen om leerproblemen te voorkomen?
   • Informatie: Hoe pak je de gevolgen van leerstoornissen aan?
  • Sensibilisering in het brede maatschappelijk veld om kennis en alertheid bij leerstoornissen te vergroten.
  • Gelijke kansen stimuleren.
 • Onze werking?
  • Sensation Award = jaarlijkse prijs voor wetenschappelijk onderzoek met praktijkgerichte toepassingen. Budget € 1500/jaar
  • Studiebeurzen en financiële ondersteuning voor leerlingen. Budget € 2500/jaar.
  • Functionele gecijferdheid in volwassenenonderwijs en leerlingen in de B-stroom. Budget: €3800
  • Innovatieve projecten ICT en onderwijs kans geven.

Doelstellingen

Lees voor

Eureka Foundation kan haar missie bevorderen en realiseren door financiële steun te verlenen

 • aan het verbeteren van onderwijskansen en maatschappelijke participatie o.a. door het inrichten van deeltijds of voltijds dagonderwijs en vorming, remediëring en ontwikkelen van compenserende tools en technieken;
 • aan onderzoek en ontwikkeling in het domein van onderwijsinnovatie en/of de toegankelijkheid van informatie in het algemeen en van onderzoek en ontwikkeling in het domein van leerstoornissen in het bjizonder met vergevorderde specialisaties in dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, concentratiestoornissen en aanverwante leerstoornissen;
 • aan sensibilisering, vorming, ontwikkeling van specifieke methodieken, tools en publicaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die de aanpak van problemen voor de doelgroep direct of indirect bevorderen;
 • aan de organisatie van, ondersteuning van en participatie in nationale en internationale projecten; voor financiële ondersteuning aan personen met leerproblemen om aangepast onderwijs of aangepaste vorming voor volwassenen te volgen die verband houden met inclusie op korte of lange termijn.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.


Actieve bestuursleden:

Dirk Seresia, voorzitter

André-Xavier Cooreman , ondervoorzitter

Anny Cooreman, founder Eureka

Luc Lammens, secretaris

Luc Creten, commissaris.