Eureka Foundation steunt Eurekaprojecten

Beursstudenten Eureka Onderwijs

Eureka Foundation reikt elk jaar beurzen uit om kinderen de kans te geven onderwijs te volgen in Eureka. In het schooljaar 2014-2015 bedroeg dat €2 500.

Eureka ADIBib

Eureka ADIBib is de gratis digitale bibliotheek van voorleesbare schoolboeken. ADIBib is uniek in Europa en verleent deze gratis dienst aan alle leerlingen en studenten met een beperking in de schriftelijke communicatie. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking met het departement Onderwijs, de Vlaamse uitgeverijen en de verdelers van voorleessoftware.

In 2008 is ADIBib gestart als proefproject en sinds september 2011 is er structurele financiering door het Ministerie van Onderwijs. Jaarlijks zetten ze 1 000 titels om naar een voorleesbaar bestand. Ze bereiken momenteel 6 000 leerlingen.

Jaarverslag

Eureka in de pers

Eureka Foundation ondersteunde de sensibliseringscampage in de Standaard/Nieuwsblad. Het doel was kennis en voeling over leerstoornissen te stimuleren. Bijna 3000 mensen hebben het artikel gelezen.

Eureka uitstraling

Eureka oud-leerlingen zetten zich vaak geëngageerd terug in de samenleving. Zo ook Vincent Boulanger. Hij is Antropoloog & sinoloog. Medewerker van sp.a parlementslid Jan Bertels. Oud-studentenvertegenwoordiger met een hart voor gelijke kansen en onderwijskwaliteit. Tip: volg hem op twitter via @VBlngr.Lees hier zijn verhaal rond NLD


Zelf een project indienen?

Lees voor

In de toekomst zal Eureka Foundation ook boeiende projecten steunen die andere partijen indienen. Wil je nu al een project voorstellen?

Dien project in »